Po co stosować probiotyk?

Czym możemy uzupełnić końską dietę, aby wesprzeć przewód pokarmowy ?

Prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy ma ogromny wpływ na kondycję i zdrowie koni. Głównym składnikiem końskiej dawki żywieniowej jest błonnik, jego trawienie i fermentacja zachodzi w jelicie grubym pod wpływem flory bakteryjnej, a produkty tej fermentacji stanowią źródło energii. 

Znajdująca się w jelitach mikroflora pełni bardzo ważną rolę, a zaburzenia w jej składzie i funkcjonowaniu od razu znajdują odzwierciedlenie w różnego rodzaju problemach zdrowotnych. Flora bakteryjna nie tylko odpowiada za trawienie włókna ale również za produkcję witamin K, B oraz niezbędnych aminokwasów i białek, stymuluje odpowiedź immunologiczną, neutralizuje toksyny, a także chroni przed patogenami. Liczba i rodzaj mikroorganizmów jelitowych w pewnym stopniu zależy od typu podawanej paszy. Ważne jest aby każda racja żywnościowa była możliwie jak najbardziej do siebie podobna pod względem składu, a wszelkie modyfikacje w żywieniu powinno się dokonywać stopniowo, tak aby mikroflora zdążyła przystosować się do wprowadzonych zmian. Bakterie jelita grubego są bardzo wrażliwe i nawet najmniejszy brak równowagi w ich otoczeniu powoduje spadek liczby tych mikroorganizmów, co najczęściej skutkuje różnego rodzaju zaburzeniami pokarmowymi i zdrowotnymi (ochwat, zespół metaboliczny).

Degradujący wpływ na dobroczynną florę ma wiele czynników, między innymi niewłaściwa dieta i zła jakość jej komponentów, stres, leki czy choroba. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że jednorazowa, standardowa dawka dowolnego antybiotyku zmniejsza liczbę bakterii rozkładających błonnik o ponad sto tysięcy. Podobnie zbyt duży udział skrobi w stosunku do błonnika podnosi produkcję lotnych kwasów tłuszczowych i kwasu mlekowego przez niektóre gatunki bakterii jelitowych, co przekłada się na obniżenie pH jelita grubego i złą kondycję błony śluzowej.

Wprowadzenie do diety preparatów probiotycznych, które wzbogacą jelito o dobroczynne bakterie może okazać się kluczowe dla zahamowania rozwoju chorobotwórczych mikroorganizmów, a tym samym w utrzymaniu konia w zdrowiu i optymalnej formie.

Probiotyki to żywe kultury bakterii i grzybów, które wpływają na: 

  • ograniczenie obszaru dla patogenów
  • zmniejszenie pożywienia mikroflory chorobotwórczej
  • redukcję stanów zapalnych błony śluzowej
  • stymulację systemu immunologicznego
  • ogólną poprawę procesów trawiennych
  • lepsze wykorzystanie substancji pokarmowych z paszy
  • zmniejszenie ryzyka otyłości czy nawet ochwatu. 

W celu uniknięcia problemów zdrowotnych koni wynikających z zaburzeń pracy układu pokarmowego należy pamiętać o wprowadzeniu probiotyku do diety za każdym razem, kiedy może dojść do degradacji mikroflory jelitowej. Skuteczność zastosowanych probiotyków zależy od ich składu, czasu i momentu podawania oraz ilości w dziennej dawce. Leczenie farmakologiczne lub stosowanie antybiotyków powinno być połączone z probiotyczną suplementacją na okres minimum jednego miesiąca. Wszelkiego rodzaju sytuacje stresowe lub zmiany w żywieniu (nowe siano, inna pasza treściwa, wiosenny wypas na trawie) to okoliczności wskazujące na konieczność uzupełnienia dawki pokarmowej o probiotyk. 

Najlepsze co można zrobić dla utrzymania zdrowego przewodu pokarmowego to stosować się do zasad prawidłowego żywienia koni, zachować właściwe proporcje paszy objętościowej do paszy treściwej i w miarę możliwości unikać sytuacji stresowych oraz stosowania leków czy antybiotyków bez wyraźnych wskazań ku temu. W przypadkach kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń w strukturze mikroflory jelitowej należy pamiętać o wprowadzeniu do diety probiotyku. 

 

HorseLinePRO Probiotic Digestive Therapy

Naturalny preparat wzbogacający i stabilizujący mikroflorę przewodu pokarmowego odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesów trawienia.
Zapobiega zbijaniu się treści pokarmowej co może doprowadzić do atonii przewodu pokarmowego i zalegania treści pokarmowej. Hamuje procesy będące przyczyna wzdęć wywołujących kolki w okresach ograniczonego ruchu.

HorseLinePRO Gastro Care

Efektywne wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania wątroby oraz układu trawiennego koni w oparciu o składniki najwyższej jakości i przyswajalności. Rekomendowany w celu uzupełnienia diety w trakcie antybiotykoterapii, kuracji lekami, po odrobaczaniu, kolkach, dysfunkcjach układu pokarmowego o różnym podłożu oraz zatruciach.

 Skip to content