Skąd biorą się chipy i co to jest?

Czym tak naprawdę są chipy i skąd one się biorą?

Problem występowania chipów w końskich stawach jest coraz powszechniejszy. 

Osteochondrosis dissecans (OCD) czyli końcowa forma osteochondrozy przejawiająca się obecnością odłamków kostno-chrzęstnych potocznie nazywana jest “myszami stawowymi” i “chipami”. Choroba ta rozwija się w wyniku zaburzeń kostnienia śródchrzęstnego. Nieprawidłowości w odżywianiu tkanek znajdujących się na granicy kości i chrząstki stawowej skutkują martwicą niedokrwienną chondrocytów. Prowadzi to do miejscowego zgrubienia chrząstki stawowej oraz do oddzielenia się części chrzęstno-kostnej we fragmencie miejscowego obumarcia chondrocytów. Do czynników generujących OCD można zaliczyć:

– uwarunkowania genetyczne,

– zbyt szybki wzrost,

– niewłaściwe żywienie,

– system odchowu źrebiąt oraz urazy.

W odniesieniu do dziedziczności OCD jednoznacznie nie stwierdzono genetycznych uwarunkowań determinujących występowanie chipów, jednak zwrócono uwagę, że wysoki współczynnik inbredu w hodowli może mieć wpływ na zwiększenie ryzyka pojawienia się OCD.

Niewłaściwa dieta stosowana w żywieniu młodych osobników oparta w głównej mierze o wysokoenergetyczne dawki powoduje nadmierny przyrost masy mięśniowej co zaburza proporcję między kośćcem a mięśniami. Zbyt duża waga oraz zbyt szybko osiągnięty wysoki wzrost w kłębie może doprowadzić do pojawienia się zaburzeń kostnienia w postaci Osteochondrosis dissecans na skutek powstałego przeciążenia stawów.

Odpowiedni udział makro i mikroelementów również ma istotny wpływ. Nadmierny udział wapnia w stosunku do fosforu oraz niedobory miedzi wpływają na rozwój osteochondrozy.

System odchowu źrebiąt oraz pora roku narodzin również nie są obojętne. Zaobserwowano wyraźnie mniejszą liczbę przypadków z OCD gdy źrebięta miały nieograniczony dostęp do pastwiska w okresie przed i poodsadzeniowym. Osobniki urodzone w miesiącach zimowych automatycznie mają mniejszą możliwość dowolnego korzystania z wybiegów niż te urodzone wiosną i wczesnym latem. Boksowy system odchowu (tylko 4 – 5 godzin na dobę na pastwisku) nie jest właściwy dla prawidłowego rozwoju źrebiąt i pretenduje do powstawania OCD. Ograniczanie ruchu w okresie wzrostu i rozwoju powoduje zaburzenia krążenia co skutkuje niedostatecznym odżywieniem tkanek znajdujących się na granicy kości i chrząstki stawowej, prowadzi to do obumierania chrząstki i finalnie do OCD.

W przypadku Osteochondrosis dissecans rokowania są różne i zależą między innymi od wieku konia, rozmiaru chipa oraz jego umiejscowienia.

Rozróżniamy 3 postaci osteochondrozy w zależności od stopnia jej zaawansowania:

  1. Osteochondrosis latens (postać utajona)
  2. Osteochondrosis manifesta (postać podkliniczna)
  3. Osteochondrosis dissecans (postać oddzielająca)

W celu dopasowania suplementacji właściwej do potrzeb danego konia skonsultuj się z naszym doradcą dietetycznym: https://horselinepro.org/porada-dietetyczna/Skip to content